Millie's

Potato & Onion Pierogies, Fully Cooked

16 OZ
$6.49 each
$0.41/OZ