BelGioioso

Fresh Mozzarella, 16 oz

16 OZ
$7.99 each
$0.50/OZ
Pasteurized Milk, Vinegar, Enzymes, Salt.
Keep refrigerated.