BelGioioso

Fresh Mozzarella, 16 oz

16 OZ
$8.49 each
$0.53/OZ
Pasteurized Milk, Vinegar, Enzymes, Salt.
Keep refrigerated.