FORMAGGIO

Artisan Wraps Prosciutto, w/ Mozzarella Tray

5 OZ
$5.99 each
$1.20/OZ
Fresh Mozzarella: Pasteurized Milk & Cream, Vinegar, Vegetable Enzymes, Salt, Prosciutto: Pork, Salt.
Keep refrigerated.