Farm Raised Coho Salmon Fillet , Previously Frozen